SikaHyflex-250 Facade

HØYELASTISK PROFESJONELL, VÆRBESTANDIG FUGEMASSE FOR BETONG, MUR OG EIFS FASADER

Bruksområde:
Lavmodulær elastisk fugemasse som tilfredsstiller de høyeste krav for bevegelses- og forbindelsesfuger i store bygningskonstruksjoner.

Egenskaper:

 • Meget god vær- og aldringsbestandighet
 • Bevegelseskapasitet på +100/-50 % (ASTM C 719)
 • Lav belastning på fugekantene
 • Enkel å glatte og bearbeide
 • Meget god vedheft til mange underlag
 • Løsemiddelfri og luktfri
 • Oppfyller M1 kravene for emisjoner
 • Oppfyller EN15651-1 25 LM for innendørs og utendørs bruk og i områder med kaldt klima
 • Oppfyller ISO 11600 F 25 LM
 • Testet for brannmotstand og klassifisert ifølge EN 13501-2
 • ISO 16938-1 ingen misfarging på marmor

Tekniske data:
Polyuretanmasse

 • Patron 300 ml, Pose 600 ml
 • Shore A: 20
 • Brukstemp.: +5 °C til +40 °C
 • Herdetid: 3 mm/24 timer
 • Mange farger

Produktdatablad
Sikkerhetsdatablad
Ytelseserklæring
Brosjyre