Sikaflex® PRO-3 SL

Sikaflex® PRO-3 SL er en 1-komponent , fuktherdende, selvutjevnende, elasktisk fugemasse med høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet.

BRUK
Sikaflex® PRO-3 SL er utviklet for horisontale
bevegelse- og forbindelsesfuger i gulv, fotgjenger- og trafikkområder (f.eks. parkeringshus og parkeringsplassser), lager og produksjonsområder, på overflater i næringsmiddelindustrien, keramiske fliser i offentlige bygg m.m. og gulvfuger i tunneler.

EGENSKAPER

  • Bevegelseskapasitet ± 35% (ASTM C 719)
  • Meget høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet.
  • Herding uten bobler.
  • Selvutjevnende.
  • God vedheft til de fleste byggematerialer.
  • Løsemiddelfri.
  • Meget lave emisjoner.

FARGE
Betonggrå

PRODUKTDATABLAD
PDB_Sikaflex PRO-3 SL

SIKKERHETSDATABLAD
SDB_Sikaflex PRO-3 SL

DOKUMENTER
Ytelseserklæring Sikaflex PRO-3 SL
EPD