Sika® Aktivator-205

Sika® Aktivator-205 er en løsemiddelbasert og fargeløs vedheftsforbedrer som reagerer med fuktighet og avsetter aktive stoffer på underlaget. Disse stoffene virker som en forbindelse mellom underlaget og primere eller fugemasser / lim.

Sika® Aktivator-205 er beregnet til forbehandling av limflater før påføring av Sikaflex® og Sikasil® lim og fugemasser.

EGENSKAPER
Alkoholbasert løsning, som inneholder et vedheftsforbedrende stoff for rengjøring og aktivering av vedheftsflater før liming eller fuging med Sikaflex-produkter

FARGE
Fargeløs, klar

EMBALLASJE
Flaske

PRODUKTDATABLAD
Sika Aktivator-205

SIKKERHETSDATABLAD
Sika Aktivator-205

GENERELL INFORMASJON
Primertabell