Hydrosense Multi Legionella Water Test

Hydrosense Multi Legionella Water test er den nye EU standard testen:

  • En prøve tas fra hvilket som helst vannuttak.
  • Bruk medfølgende pipette for å påføre vann fra prøven i anvist område av testkassetten.
  • La prøven stå i 25 minutter før svar leses av.
  • Ved avlesning vil fargestyrken på testfelt gi indikasjoner på bakteriemengden ved bruk av tilhørende app.

Dette kitet har en sensitivitet på 1.000 CFU/liter. CFU står for Colony Forming Units og er ett mål på hvor mange bakterier som eksisterer innenfor et bestemt område, i dette tilfellet per liter.