3D TEGNEPROGRAM

Bli din egen arkitekt en stund! Her kan du skissere fram ditt personlige HALLE uterom og se hvordan dine
idéer ser ut i 3D. Planleggingsverktøyet er både anvendelig og inspirerende.
Det setter ytterligere fart på fantasien og gir uterommet en konkret form.

3D tegneprogrammet finner du her