Måling av Oxyl-Pro

Selv om det er flere måter å måle mengden av H2O2 (aktivt stoff) i Oxyl-Pro, er den enkleste og mest praktiske, ved hjelp av enkle peroksyd teststrimler.
Disse er relativt nøyaktig og kan leveres i området: 0 – 100 ppm.