Hydrosense Direct Kit

Hydrosense Direct Kit er den enkleste utgaven av testen.

  • En prøve tas fra hvilket som helst vannuttak.
  • Bruk medfølgende pipette for å påføre vann fra prøven i anvist område av testkassetten.
  • La prøven stå i 25 minutter før svar leses av.
  • Ved avlesning vil fargestyrken på testfelt gi indikasjoner på bakteriemengden ved bruk av tilhørende app.

Dette kitet er den enkleste metoden å ta i bruk, men har en sensitivitet på 100.000 CFU/liter. CFU står for Colony Forming Units og er ett mål på hvor mange bakterier som eksisterer innenfor et bestemt område, i dette tilfellet per liter. Forskning ser ut til å vise at det kreves godt over 100.000 CFU/liter før noen får legionærsyke, pontiac feber kan derimot være et problem.

Last ned Datablad for Hydrosense Direct Kit (PDF-format)