Oxyl-Pro Clean™

Hva er OXYL-PRO CLEAN™?

OXYL-PRO CLEAN™ er den enkleste og mest anvendelige versjonen av OXYL-PRO™ formuleringen. OXYL-PRO CLEAN™ kan brukes til alle typer desinfisering i bygg, på skip, ved en gård, foredlingsprosesser for mat, i lukkede og åpne fiskeoppdrettsanlegg, og mange andre bruksområder. OXYL-PRO CLEAN™ er grunnlaget for alle andre versjoner av OXYL-PRO™ formuleringen.

Det som skiller OXYL-PRO CLEAN™ fra andre desinfeksjonsmidler er miljøvennligheten i produktet grunnet den unike OXYL-PRO™ formuleringen. Denne formuleringen bruker hydrogenperoksid som aktivt desinfeksjonsmiddel, men det pakkes inn i små kapsler som kun aktiveres og åpnes ved kontakt med spesifikke biologiske markører. Noe som fører til at hydrogenperoksiden kun slippes ut når og hvor det er nødvendig.

Viktigheten av denne innkapslingen kommer frem i flere punkter.

 • Økt effekt grunnet en kraftig, men lokalisert, reaksjon akkurat på det rette punktet.
 • Grunnet den økte effekten vil ingen bakterier klare å overleve ett direkte angrep, og det er dermed ingen fare for utvikling av resistens.
 • Innpakningen fører til at hydrogenperoksiden forblir inaktiv utenom reaksjon på biologiske markører, som gjør at oksidering og korrosjon av rørsystemer ikke forekommer i noen større grad enn andre desinfeksjonsmidler.
 • Inaktivert hydrogenperoksid vil sakte og naturlig brytes ned til oksygen og vann uten å påvirke naturen og vannet rundt.

Resultatet av disse punktene er ett desinfeksjonsprodukt som kan brukes i store nok mengder til å fjerne 100% av biofilmen i systemet. Biofilm er et produkt av bakterier som fester seg på innsiden av røret og tiltrekker seg nye bakterier, virus, sopp, og andre patogener. I biofilmen vil skadelige patogener kunne vokse fritt og skjult fra de fleste vanlige desinfeksjonsmidler som kun tar de patogener som ligger i selve vannet. Ved å fjerne hele biofilmen, og legge igjen ett lag som forhindrer formasjon av ny biofilm i flere måneder, vil OXYL-PRO CLEAN™ gi en ekte trygghet i at systemet er fritt for bakterier, virus, og andre patogener.

OXYL-PRO CLEAN™ er laget av stoffer med næringsmiddelkvalitet og er godkjent i Norge av Matvaretilsynet, i Storbritannia av Health and Safety Executive (HSE), og i EU av European Chemicals Agency (ECHA).

Fordeler med OXYL-PRO CLEAN™

 • Har full effekt i pH-området mellom 2-9.
 • Har full effekt i temperaturer mellom 0-90°C.
 • Kan doseres direkte i drikkevann, eller brukes som sjokkbehandling.
 • Er spesielt designet med tanke på fjerning av biofilm og dermed eliminere skjulesteder for patogener.
 • Vil legge igjen ett lag som forhindrer formasjon av ny biofilm i flere måneder.
 • Grunnet den kraftige effekten i lokaliserte områder vil det ikke være mulig for bakterier, virus, og andre patogener å utvikle resistens.
 • Produktet inneholder ikke metaller, og vil naturlig brytes ned til oksygen og vann, som gjør det ett av de mest miljøvennlige desinfeksjonsmidlene på markedet.
 • Er laget av stoffer som holder næringsmiddelkvalitet og vil ikke påvirke vannet, eller matproduksjon vannet brukes i.
 • Vil ikke føre til noen forandringer i lukt, smak eller utsende på vannet.
 • Har godkjenning fra Matvaretilsynet i Norge, Health and Safety Executive i Storbritannia, og European Chemicals Agency (ECHA) i EU.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss.

Bilder tatt fra en “sjokkbehandling” av et
vannsystem som ble antatt å være rent.

Rørsystem med biofilm som både ødelegger
og gir gode gjemmesteder for mikrober.

Rørsystem etter sjokkbehandling
med Oxyl-Pro Clean™. 2015.